Sirkulær økonomi og verdiskaping – HLB

Sirkulær økonomi og verdiskaping

Sirkulær økonomi og verdiskaping (SØV-30 studiepoeng)

Bruk-og-kast-samfunnet fører til store miljø- og klimaproblem. Enorme sosiale skilnader kjem i tillegg. Tida er overmoden for å utforske alternative økonomiske modellar.

I dette kurset vil ein læra å sjå verdipotensialet i sirkulær økonomi. Studentane blir utfordra på korleis ein kan skape verdiar basert på gjenbruk av og nyskaping rundt eksisterande ressursar. Samspel med naturen sine produktive krefter er eit sentralt mål.

Kurset er praktisk retta og held fokus på aktørar og potensiala for ny verdiskaping gjennom dei sirkulærøkonomiske verdikjedene. Kurset inngår som valemne i bachelorutdanninga ved HLB, men er elles relevant for alle næringar og interessegrupper. Kurset er på 30 studiepong og går over to semester. Studietur til ein by/eit moråde i Europa som har utmerka seg innanfor sirkulær økonomi inngår.

Studieplan i Sirkulær økonomi og verdiskaping

  • Studieplan SØV er snart tilgjengeleg her
  • Prisar på dei ulike kursa er snart tilgjengeleg her

 

SØK HER: Opptak 2019/2020

Søknadsfrist er 15 mai. Etter dette er det løpande opptak fram til studiestart. Opptak på basis av generell studiekompetanse, realkompetanse og 23/5-regelen.

Studiet er organisert via samlingar, og sendast på livestream over heile landet. Me legg opp til stor fleksibilitet for at studenten enkelt skal kunne kombinere jobb med studering, viss det er ønskjeleg. Generell informasjon om studering ved HLB finn ein her. 

Studieansvarleg: Johan Barstad