Sirkulær økonomi og verdiskaping – HLB

Sirkulær økonomi og verdiskaping

Sirkulær økonomi og verdiskaping (SØV-30 studiepoeng)

Dagens bruk-og-kast-samfunn har ført til enorme miljø- og klimaproblem. Dei store sosiale skilja som dette systemet medfører kjem i tillegg. Tida er overmoden for å utforske alternative økonomiske modellar.

I dette kurset vil ein læra å sjå verdipotensialet i sirkulær økonomi. Studentane blir utfordra på korleis ein kan skape verdiar basert på gjenbruk av og nyskaping rundt eksisterande ressursar. Faget har eit særleg fokus på regenerativt landbruk og andre fremtidsretta driftsformer. Samspel med naturen sine produktive krefter er eit sentralt mål.
Kurset er praktisk retta og held fokus på aktørar og potensiala for ny verdiskaping gjennom dei sirkulærøkonomiske verdikjedene.

  • Studieplan SØV er snart tilgjengeleg her
  • Prisar på dei ulike kursa er snart tilgjengeleg her

 

SØK HER: Opptak 2019/2020

Løpande opptak fram til studiestart. Det er ingen karaktergrense på faget, alle kvalifiserte søkarar får opptak. Opptak på basis av generell studiekompetanse, realkompetanse og 23/5-regelen.

Studiet er organisert via samlingar, og sendast på livestream over heile landet. Me legg opp til stor fleksibilitet for at studenten enkelt skal kunne kombinere jobb med studering, viss det er ønskjeleg. Generell informasjon om studering ved HLB finn ein her. 

Studieansvarleg: Johan Barstad