Studentråd – HLB

Studentråd

Studentrådet er studentorganet på høgskulen og skal arbeide for studentane sine faglege, økonomiske, kulturelle og sosiale rettar, ønskje og krav.

Cato Lassen

Leiar


Rachel Mwakazi

Nestleiar


Monica B. Fuglestad

Styremedlem


Gunn Helen Johnsen

Medlem