Studentråd – HLB

Studentråd

Studentrådet er studentorganet på høgskulen og skal arbeide for studentane sine faglege, økonomiske, kulturelle og sosiale rettar, ønskje og krav.

Cato Lassen

Leiar og styremedlem


Marte Dale

Nestleiar


Monica B. Fuglestad

Sekretær


Kristine Vigrestad

Medlem


Camilla Lid Vihovde

Medlem