Opptak – HLB

Opptak

OPPTAK TIL HAUSTEN 2019

Det er rullerande opptak fram til studiestart i august – så lenge det er ledige plassar.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller eventuelt realkompetanse. Realkompetanse vil seia at anna relevant erfaring, anten den kjem frå jobb, praksis eller skule, vert lagd til grunn. Ein må vere 25 år eller eldre for å verta vurdert i forhold til realkompetanse.

Rullerande opptak fram til studiestart i august – så lenge det er ledige plassar.

 

Til søknadsportal:
Søknad BA i nyskaping og samfunnsutvikling
Søknad enkeltkurs/årseiningar

 

 Tjenesteleverandør av HLB sitt studieadministrative system: Kong Arthur AS

Personvernerklæring – søknadsportal

Personvernerklæring – studieadministrativt system