Håvard Teigen – HLB

Håvard Teigen

Håvard Teigen er tilsett som professor II i bygdeutvikling på timeavtale. Han skal arbeida både med forsking, formidling og undervisning.

Teigen er bygde-/regionalforskar med særleg vekt på regionaløkonomi og distriktspolitikk. Han er siviløkonom frå NHH, men også historikar. Han har hatt forskingsoppgåver for departement, kommunar og private aktørar og har skrive lærebok i Regional økonomi og politikk.

Dei siste åra har han arbeidd spesielt med innovasjon både som forskar og lærar ved masterstudiet i Innovasjon og Næringsutvikling ved Høgskulen i Lillehammer (HiL). Han har og vore rektor ved HiL.

Kontaktdetaljar:

Tlf. 90887756
Epost: havard@hlb.no

CV HLB Håvard Teigen