Lenkjer til eigarar m.m – HLB

Lenkjer til eigarar m.m

Samarbeidande institusjonar:

Universitetet i Stavanger (UiS)
Høgskulen i Lillehammer (HiL)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
Høgskulen i Telemark (HiT)
Vinterlandbruksskulen på Jæren
Norsk landbrukssamvirke


Viktige studentlinkar:

Statens lånekasse for utdanning


Linkar til andelseigarar:

A-K Maskiner A/S
Bioforsk Vest Særheim
Bjerkreim Bygdekvinnelag
Bjerkreim Bondelag
Bjerkreim Rekneskapslag
Bjerkreim, Eigersund og Sokndal Bonde- småbrukarlag
Bondevennen BA
Bore Bondelag
Bore Bygdekvinnelag
Bryne Landbruksservice AS
Coop Klepp BA
Data 1 Kurt Hobberstad
Eigersund Bondelag
Eik Senteret Jæren Traktorsenter AS
ESA Konsult DA, Stig Hobberstad
Fatland Jæren A/S
Felleskjøpet Rogaland og Agder
Fiskå Mølle AS
Fjellbygda Bygdekvinnelag
Fjøssystemer Vest A/S
Forum Gris Rogaland
Fjordkjøkken
Geno
Gjesdal Bondelag
Gjesdal Regnskap A/S
Gjesdal Rekneskapslag
Helleland Bondelag
Hjelmeland Bondelag
Høyland Rekneskapslag
Hå Gardsrekneskapslag
Jelsa Bondelag
Jæren Bonde- og Småbrukarlag
Jæren Data AS
Jæren Skoglag AS
Jærkylling AS
Jærøk DA
Klepp Bygdevkvinnelag
Klepp Bondelag
Klepp Gardsrekneskapslag
Klepp Sparebank
KVS- Lyngdal
Landkreditt
Lund og Heskestad Bondelag
Misjonshøgskulen
Moi A/S
Norges Jersey
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
Norsvin
Nortura SA
Nærbø Bygdekvinnelag
Nærbø Bondelag
Nærbø Rekneskapslag
Ombo Bondelag
Orre Bygdekvinnelag
Orre Bondelag
Prima Slakt A/S
Randaberg Bondelag
Reime Agri A/S
Reime Landteknikk A/S
Rekneskapslaga på Jæren og Dalane
Rennesøy Bondelag og Bygdekvinnelag
Riska Bondelag
Rogaland Bygdekvinnelag
Rogaland Bondelag
Rogaland Bonde- og småbrukarlag
Rogaland fylkeskommune
Rogaland landbruksselskap
Rogaland Pelsdyravlslag
Rogaland Pelsdyrforlag SA
Rogaland Sau og Geitavlslag
Sandnes Bondelag
Sandnes Bygdekvinnelag
Serigstad Agri AS
Sola Bondelag
Sola Rekneskapslag
Sparebanken1 SR Bank Rogaland
Stav./ Randaberg Rekneskapslag
Stavanger Bondelag
Stend vidaregåande skule
Strand/ Forsand Bondelag og Småbrukarlag
Strand/ Forsand Rekneskapslag
Søgne Videregående skole
Søre Hå Bondelag
TKS Agri AS
Time Bygdekvinnelag
Time Bondelag
Time Rekneskapslag
Time Sparebank
Tine Meieriet Sør BA
Tveit Rekneskap
Valtra Norge AS
Varhaug Bygdekvinnelag
Varhaug Bondelag
Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
Vinterlandbruksskulen på Jæren
ØkoNor Dalane Rekneskap
Øksnevad vidaregåande skule
Ålgård Landbruksenter A/S
Aase Landbruk A/S