Lokal mat for lokal utvikling. Mot Matregion Møre og Romsdal? – HLB