Landbruk og vern. Kvifor så mange konfliktar? – HLB