Barstad, Johan 2017: Frå villmark til spisebord. Betre utnytting av viltressursane til glede for jegerar, grunneigarar, næringsaktørar og konsumentar. HLB Arbeidsrapport 2, 2017 – HLB