Jærsmiå. Prinsipp for nyskapande og berekraftig arealforvalting i jærregionen. – HLB