Evaluering av nyskapande nærings- og kultursatsing i Nordland – HLB