Student council – HLB

Student council

Studentrådet er studentorganet på høgskulen og skal arbeide for studentane sine faglege, økonomiske, kulturelle og sosiale rettar, ønskje og krav.

Camilla Lid Vihovde

Leiar


Nina Søfteland Lie

Nestleiar


Silje Græsberg

Sekretær


Monica Birkeland

Styrerepresentant


Eldbjørg Sør-Reime

Vara styrerepresentant