Accommodation – HLB

Accommodation

Mange av HLB sine studentar har behov for overnatting i samband med samlingar. HLB har eigen hybel som kan leigast ut til studentar (dersom ledig). Det finst og mange tilbod i nærleiken av HLB sine lokale på Særheim. Her kan du lasta ned ei liste over alt frå høgstandard hotellrom til enkle hytter med sjølvhushald. Vedlegget har og meir info om HLB sin eigen hybel:

 Overnattingstilbod for HLB-studentar 2013 – 2014

Ta kontakt med Eirik (eirik@hlb.no) i administrasjonen dersom du treng fleire opplysningar!