(Norsk) Oppstart av Inn på Tunet-fagkurs i slutten av november – HLB