Christel Bachmann Barbo – HLB

Christel Bachmann Barbo

Christel Bachmann Barbo er studiekonsulent og er aktiv i informasjonsarbeidet ved HLB. Hun er utdannet fotograf i tillegg til å ha bachelorgrad i kommunikasjon og bidrar både kreativt og administrativt til høgskolen. Tidligere har hun jobbet i ulike administrative stillinger samt drevet sin egen fotografvirksomhet.

Christel følger opp studentene i studiehverdagen sin, og har et spesielt ansvar for høgskolens elektroniske læreplattform HLBMoodle, bibliotektjeneste og studieadministrative system. Hun er også kontaktpunktet og ansvarlig for å følge opp studiesenter-nettverket, et samarbeid høgskolen har for å gjøre utdannelsen tilgjengelig i hele landet. I tillegg jobber hun med HLB sine elektroniske systemer for å gjøre arbeidshverdagen lettere og mer oversiktlig for både forelesere og studenter.

I forskningsadministrasjonen bidrar Christel til de mange og spennende prosjektene HLB er involvert i.

Kontaktdetaljer:

Tlf. 51799400 / 98896013
Epost: christel@hlb.no