Christel Bachmann Barbo – HLB

Christel Bachmann Barbo

Christel Bachmann Barbo er ansatt som studiekonsulent, bibliotekar og informasjonsmedarbeider ved HLB. Hun er utdannet fotograf i tillegg til å ha bachelorgrad i kommunikasjon. Tidligere har hun jobbet i ulike administrative stillinger samt drevet sin egen fotografvirksomhet.

Christel bidrar både kreativt og administrativt til høyskolen. Christel jobber for å hjelpe studentene med det meste som skjer utenfor forelesingslokalet, og har et spesielt ansvar for bibliotektenestene, for høgskolens elektroniske læreplattform Hlb Moodle og for tilrettelegging av undervisning gjennom studiesenter-nettverket. I tillegg jobber hun med hlb’s elektroniske systemer for å gjøre arbeidshverdagen lettere og mer oversiktlig for både forelesere og studenter.

Christel er videre aktiv i forskningsadministrasjon og bidrar i de mange og spennende prosjektene HLB er involvert i.

For tida i barselpermisjon

Kontaktdetaljer:

Tlf. 51799400 / 98896013
Epost: christel@hlb.no

CV Christel