Vacancies – HLB

Vacancies

HLB opplever vekst når det gjeld både fou og studieutvikling. Me er difor heile tida interesserte i å koma i kontakt med personar som kan styrka våre fagmiljø innanfor entreprenørskap og bygdeutvikling.

Du må ha minimum master/hovudfag. Utover dette må du ha oppdragserfaring og/eller prova evne til å henta inn eksterne forskings- og utviklingsoppdrag.

Føler du deg kvalifisert? Ta kontakt med rektor Dag Jørund Lønning på tlf. 51 79 94 08.