Contact us – HLB

Contact us

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Telefon: 51 79 94 00
Epost: post@hlb.no

www.hlb.no