(Norsk) HLB bidrar til å styrke høyere utdanning innen grønn omsorg (social farming) i Erasmus+-prosjekt – HLB