(Norsk) Eit forsvar for klimautskjelte beitedyr – HLB