Chronicles and articles – HLB
Thursday April 19th, 2018

(Norsk) Å læra verda å fø seg sjølv

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Monday February 6th, 2017

Kva er livets kjelde?

Av Dag Jørund Lønning, professor og rektor ved HLB Dag Jørund Lønning har tilbrakt delar av vinteren på Sri Lanka for å arbeida med eit populærvitskapleg […]
Thursday December 1st, 2016

Demokratiet i krise?

Avstanden mellom menneske og makt aukar. Populismen vinn fram. Kva gjer me? Av professor Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Er demokrati […]
Wednesday October 26th, 2016

Om lokal mat og distriktsløftet som ikkje kom

Av professor Dag Jørund Lønning Satsing på nye matspesialitetar og lokal foredling skulle gje bygda og småskalalandbruket nye bein å stå på. Og ja, matspesialitetane har […]
Monday August 29th, 2016

Tid for Jordboka

 Av professor Dag Jørund Lønning, rektor HLB Under oss finst eit lite kjent univers, beståande av milliardar av vesen me sannsynlegvis er avhengige av for å […]
Wednesday May 25th, 2016

Den store kommunedeforma

«Reform» er endring til det betre. «Deform» er endring til det verre. Folk flest oppfattar kommunesamanslåing som det siste. Difor stemmer dei nei. Verre er det […]
Saturday April 30th, 2016

Nyskaping på garden. Kva det eigentleg handlar om

Av Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling og rektor ved HLB   Nyskaping er risikofylt og særs krevjande. «Løna» kan derimot vera uendeleg stor. […]
Tuesday March 29th, 2016

Kommunereform og norsk motmakt

Av professor Dag Jørund Lønning Nok ein gong skal store samfunnsendringar pressast fram ovanfrå. Igjen er det sentralmakta, deira utvalde “ekspertar” og regionale allierte i næringsliv […]
Thursday May 7th, 2015

Lønning, Dag Jørund 2015: Permanence or change: What makes the world tick?

Lønning, Dag Jørund 2015: Permanence or Change: what makes the world tick? Journal of Human Values, vol 21, no 1.
Thursday December 12th, 2013

Landbruk og vern. Kvifor så mange konfliktar?

Professor Dag Jørund Lønning med nytt innlegg på Landbruksbloggen. Tema denne gongen er landbruk og vernekonfliktar, og døma er henta frå HLB sitt eige forskingsarbeid rundt […]
Thursday December 6th, 2012

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, har skrive ein rettleiar i lokalsamfunnsutvikling på oppdrag for konferansesamarbeidet mellom vestlandsfylka, Vestlandsk Vidsyn. Rettleiaren byggjer på modellen Lønning har […]
Thursday December 6th, 2012

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar. Utvikla på oppdrag for vestlandssamarbeidet Vestlandsk Vidsyn: Dag Jørund Lønning: Lokalsamfunnet som kreativ allmenning
Friday October 26th, 2012

Dag Jørund Lønning på web-TV: Menneske som ressurs for næringsutvikling

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, hadde 18.10 plenumsforedrag for fleire hundre politikarar frå Salten i Nordland. Tema var menneske som ressurs for næringsutvikling i Salten-regionen. […]
Wednesday June 13th, 2012

Mods som regionalt kultur- og identitetsfenomen

Dag Jørund Lønning: Kvifor forstår ikkje musikkritikarane ein tøddel av fenomenet Mods? Kronikk i Stavanger Aftenblad 13.06.12
Friday October 21st, 2011

Artikkel av Rhys Evans, 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on”.

Evans, Rhys 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on.’ In Ambrose-Oji, B.,  and Fancett, K., (Eds.), 2011, Woods and forests […]
Friday October 21st, 2011

Artikkel av Rhys Evans (medforfattar) 2011: The Ghosts of Sailings Past: A Multimodal Essay of Ferry Mobilities.

Vannini, Phillip & R Evans 2011: The Ghosts of Sailings Past: A Multimodal Essay of Ferry Mobilities. Text by Phillip Vannini and Rhys Evans, Photographs by […]
Friday October 21st, 2011

Artikkel av Rhys Evans (medforfattar) 2011: Haunting Technologies: Performing Memories of Place through Effervescent Mobilities

Vannini Phillip & R. Evans 2011: “Haunting Technologies: Performing Memories of Place through Effervescent Mobilities” in P Vannini Paola J, Ole B. Jensen, L Budd, and C […]
Friday October 21st, 2011

Artikkel av Rhys Evans 2011: Case Study Methods for Sustainability Research

Evans, Rhys 2011: “Case Study Methods for Sustainability Research” in Franklin, A and Blyton, P (eds) Researching Sustainability: A Guide to Social Science Methods, Engagement and […]
Tuesday February 8th, 2011

Å verdiskapa eller bli verdiskapt?

Rektor ved HLB Dag Jørund Lønning hadde ein kronikk i Bergens Tidende 06.02.11 om verdiskaping i bygdesamfunn.