HLB work reports – HLB
Tuesday December 4th, 2018

(Norsk) Barn i landbruket

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Wednesday March 14th, 2018

(Norsk) Verdiskaping i ei lakseelv. Ei gjennomgang av no-situasjonen og potensialet i Bjerkreimselva

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Monday October 23rd, 2017

(Norsk) Korleis kan norsk vilt gje meir næringsutvikling?

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday April 30th, 2015

Jærsmiå. Prinsipp for nyskapande og berekraftig arealforvalting i jærregionen.

Jærsmiå. Prinsipp for nyskapande og berekraftig arealforvalting i jærregionen. Dag Jørund Lønning (redaktør) HLB Arbeidsrapport 3, 2015 Last ned
Monday February 23rd, 2015

Evans, Rhys: Hest som næring i Sandnes.

Hest som næring i Sandnes Kunnskapsgrunnlag for planlegging og strategiutvikling Rhys Evans HLB Arbeidsrapport 1, 2015 Last ned
Monday December 8th, 2014

Evaluering av bruken av næringsfond i Skjåk

Evalueringsrapporten er skriven av Håvard Teigen og Eli Janette Fosso Last ned
Tuesday July 22nd, 2014

Bøndene er misnøgde med brannvarslingsutstyret

«Piper og maser støtt.» «Vi har koblet det ut!» Brukarerfaringar med brannvarslingsanlegg i landbruket Olav Eggebø HLB Arbeidsrapport 2, 2014 Last ned
Monday March 31st, 2014

Organisasjonsevaluering av Jæren Vannområde – Aksjon Jærvassdrag

Johan Barstad, 2014: Jæren Vannområde. Ei organisasjonsevaluering. HLB Arbeidsrappport 1, 2014. Last ned
Thursday October 31st, 2013

Med Liv og Lyst – lokalsamfunnsutvikling i Hordaland

Arbeidsrapporten MedLivogLyst summerer opp erfaringar med lokalsamfunnsutviklingsarbeid i kommunane i Hordaland. Rapporten er skriven av førsteamanuensis Eli Janette Fosso på oppdrag frå Distriktssenteret. Last ned
Tuesday October 8th, 2013

Byfolk om bønder. Kan landbruket gje Sandnes ein unik byidentitet?

HLB Arbeidsrapport nr 2, 103. Første delrapport i fou-prosjektet “Landbruksbyen Sandnes”. Last ned
Thursday May 16th, 2013

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling? HLB Arbeidsrapport 1, 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet “Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Mange […]
Thursday May 16th, 2013

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling? HLB Arbeidsrapport 1, 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet “Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Mange […]
Tuesday April 10th, 2012

Kva er eigentleg Jæren? HLB Arbeidsrapport nr 1, 2012

I denne arbeidsrapporten presenterest resultatet frå ei landsomfattande undersøking om holdningar og assosiasjonar til Jæren, landbruk, jordvern og landskapskonfliktar. Arbeidsrapporten er del av HLB sitt fou-prosjekt […]
Friday September 30th, 2011

HLB Arbeidsrapport nr 1, 2011: Nytt liv i gamle løer?

HLB gjennomfører ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram “Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Programmet skal produsera kunnskap om […]
Friday March 11th, 2011

Nyskaparen og ressursgrunnlaget. Om å få auga på ressursane rundt seg.

Ei gruppe av HLB sine studentar innan årsstudiet i Nyskaping og bachelorstudiet i Bygdeutvikling har skreve eit spennande notat om ressursgrunnlaget for nyskaping i bygdesamfunn. Bakke, […]