Publications – HLB
Tuesday December 4th, 2018

(Norsk) Barn i landbruket

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday April 19th, 2018

(Norsk) Å læra verda å fø seg sjølv

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Wednesday March 14th, 2018

(Norsk) Verdiskaping i ei lakseelv. Ei gjennomgang av no-situasjonen og potensialet i Bjerkreimselva

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Monday October 23rd, 2017

(Norsk) Korleis kan norsk vilt gje meir næringsutvikling?

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Monday February 6th, 2017

Kva er livets kjelde?

Av Dag Jørund Lønning, professor og rektor ved HLB Dag Jørund Lønning har tilbrakt delar av vinteren på Sri Lanka for å arbeida med eit populærvitskapleg […]
Thursday December 1st, 2016

Demokratiet i krise?

Avstanden mellom menneske og makt aukar. Populismen vinn fram. Kva gjer me? Av professor Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Er demokrati […]
Wednesday October 26th, 2016

Om lokal mat og distriktsløftet som ikkje kom

Av professor Dag Jørund Lønning Satsing på nye matspesialitetar og lokal foredling skulle gje bygda og småskalalandbruket nye bein å stå på. Og ja, matspesialitetane har […]
Tuesday October 25th, 2016

Lokal mat for lokal utvikling. Mot Matregion Møre og Romsdal?

Dag Jørund Lønning og Johan Barstad 2016: Lokal mat for lokal utvikling. Mot Matregion Møre og Romsdal? HLB Arbeidsrapport 1, 2016. Denne rapporten drøftar korleis lokal […]
Monday August 29th, 2016

Tid for Jordboka

 Av professor Dag Jørund Lønning, rektor HLB Under oss finst eit lite kjent univers, beståande av milliardar av vesen me sannsynlegvis er avhengige av for å […]
Wednesday May 25th, 2016

Den store kommunedeforma

«Reform» er endring til det betre. «Deform» er endring til det verre. Folk flest oppfattar kommunesamanslåing som det siste. Difor stemmer dei nei. Verre er det […]
Saturday April 30th, 2016

Nyskaping på garden. Kva det eigentleg handlar om

Av Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling og rektor ved HLB   Nyskaping er risikofylt og særs krevjande. «Løna» kan derimot vera uendeleg stor. […]
Tuesday March 29th, 2016

Kommunereform og norsk motmakt

Av professor Dag Jørund Lønning Nok ein gong skal store samfunnsendringar pressast fram ovanfrå. Igjen er det sentralmakta, deira utvalde “ekspertar” og regionale allierte i næringsliv […]
Tuesday January 19th, 2016

Rhys Evans med bok om den nye hesteøkonomien

Førsteamanuensis Rhys Evans ved HLB er ute med ny bok: “The New Equine Economy of the 21st Century”. Basert på de sosiale og økonomiske endringene i […]
Tuesday January 19th, 2016

Kva er nyskaping? Om fridom, skaparglede, framtid og fellesskap

Debatt- og fagboka Kva er nyskaping? Om fridom, skaparglede, framtid og fellesskap er no utgjeven på Boksmia forlag. Boka er skriven av Dag Jørund Lønning, rektor ved […]
Friday October 23rd, 2015

Best practice guide for horse tourism

“A Good Practice Guide to Equine Tourism,” is authored by Dr Rhys Evans og HLB, with Ingibjorg Sigurdardottir and Gudrun Helgadottir of Holar University College in […]
Thursday May 7th, 2015

Lønning, Dag Jørund 2015: Permanence or change: What makes the world tick?

Lønning, Dag Jørund 2015: Permanence or Change: what makes the world tick? Journal of Human Values, vol 21, no 1.
Thursday April 30th, 2015

Jærsmiå. Prinsipp for nyskapande og berekraftig arealforvalting i jærregionen.

Jærsmiå. Prinsipp for nyskapande og berekraftig arealforvalting i jærregionen. Dag Jørund Lønning (redaktør) HLB Arbeidsrapport 3, 2015 Last ned
Monday February 23rd, 2015

Evans, Rhys: Hest som næring i Sandnes.

Hest som næring i Sandnes Kunnskapsgrunnlag for planlegging og strategiutvikling Rhys Evans HLB Arbeidsrapport 1, 2015 Last ned
Friday January 9th, 2015

Dialogbasert utvikling. Manual for lokal mobilisering og demokratifornying.

Mobilisering – det å få andre med – er noko av det vanskelegaste i alt utviklingsarbeid. Dette er uansett om ein arbeider for å utvikla organisasjonar, […]
Monday December 8th, 2014

Evaluering av bruken av næringsfond i Skjåk

Evalueringsrapporten er skriven av Håvard Teigen og Eli Janette Fosso Last ned
Tuesday July 22nd, 2014

Bøndene er misnøgde med brannvarslingsutstyret

«Piper og maser støtt.» «Vi har koblet det ut!» Brukarerfaringar med brannvarslingsanlegg i landbruket Olav Eggebø HLB Arbeidsrapport 2, 2014 Last ned
Monday March 31st, 2014

Organisasjonsevaluering av Jæren Vannområde – Aksjon Jærvassdrag

Johan Barstad, 2014: Jæren Vannområde. Ei organisasjonsevaluering. HLB Arbeidsrappport 1, 2014. Last ned
Thursday December 12th, 2013

Landbruk og vern. Kvifor så mange konfliktar?

Professor Dag Jørund Lønning med nytt innlegg på Landbruksbloggen. Tema denne gongen er landbruk og vernekonfliktar, og døma er henta frå HLB sitt eige forskingsarbeid rundt […]
Thursday October 31st, 2013

Med Liv og Lyst – lokalsamfunnsutvikling i Hordaland

Arbeidsrapporten MedLivogLyst summerer opp erfaringar med lokalsamfunnsutviklingsarbeid i kommunane i Hordaland. Rapporten er skriven av førsteamanuensis Eli Janette Fosso på oppdrag frå Distriktssenteret. Last ned
Tuesday October 8th, 2013

Byfolk om bønder. Kan landbruket gje Sandnes ein unik byidentitet?

HLB Arbeidsrapport nr 2, 103. Første delrapport i fou-prosjektet “Landbruksbyen Sandnes”. Last ned
Thursday May 16th, 2013

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling? HLB Arbeidsrapport 1, 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet “Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Mange […]
Thursday May 16th, 2013

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling? HLB Arbeidsrapport 1, 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet “Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Mange […]
Thursday December 6th, 2012

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, har skrive ein rettleiar i lokalsamfunnsutvikling på oppdrag for konferansesamarbeidet mellom vestlandsfylka, Vestlandsk Vidsyn. Rettleiaren byggjer på modellen Lønning har […]
Thursday December 6th, 2012

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar. Utvikla på oppdrag for vestlandssamarbeidet Vestlandsk Vidsyn: Dag Jørund Lønning: Lokalsamfunnet som kreativ allmenning
Wednesday October 31st, 2012

Sluttrapport Med gründerblikk på bygderessursar

Studentarbeida frå prosjektet Med gründerblikk på bygderessursar er samla i ein eigen sluttrapport. Studentane frå HLB og HiL skriv her om bygderessursar, kreativitet, bygdeutvikling, landbruk, opplevingsnæringar, […]
Friday October 26th, 2012

Dag Jørund Lønning på web-TV: Menneske som ressurs for næringsutvikling

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, hadde 18.10 plenumsforedrag for fleire hundre politikarar frå Salten i Nordland. Tema var menneske som ressurs for næringsutvikling i Salten-regionen. […]
Wednesday June 13th, 2012

Mods som regionalt kultur- og identitetsfenomen

Dag Jørund Lønning: Kvifor forstår ikkje musikkritikarane ein tøddel av fenomenet Mods? Kronikk i Stavanger Aftenblad 13.06.12
Tuesday April 10th, 2012

Kva er eigentleg Jæren? HLB Arbeidsrapport nr 1, 2012

I denne arbeidsrapporten presenterest resultatet frå ei landsomfattande undersøking om holdningar og assosiasjonar til Jæren, landbruk, jordvern og landskapskonfliktar. Arbeidsrapporten er del av HLB sitt fou-prosjekt […]
Wednesday January 18th, 2012

Tilflyttarar til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg

Dag Jørund Lønning (red), Johan Barstad og Rhys Evans, 2012: Tilflytting til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg. HLB Rapport nr 2. ISBN 978-82-93079-04-0 83 s Pris […]
Friday October 21st, 2011

Artikkel av Rhys Evans, 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on”.

Evans, Rhys 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on.’ In Ambrose-Oji, B.,  and Fancett, K., (Eds.), 2011, Woods and forests […]
Friday October 21st, 2011

Artikkel av Rhys Evans (medforfattar) 2011: The Ghosts of Sailings Past: A Multimodal Essay of Ferry Mobilities.

Vannini, Phillip & R Evans 2011: The Ghosts of Sailings Past: A Multimodal Essay of Ferry Mobilities. Text by Phillip Vannini and Rhys Evans, Photographs by […]
Friday October 21st, 2011

Artikkel av Rhys Evans (medforfattar) 2011: Haunting Technologies: Performing Memories of Place through Effervescent Mobilities

Vannini Phillip & R. Evans 2011: “Haunting Technologies: Performing Memories of Place through Effervescent Mobilities” in P Vannini Paola J, Ole B. Jensen, L Budd, and C […]
Friday October 21st, 2011

Artikkel av Rhys Evans 2011: Case Study Methods for Sustainability Research

Evans, Rhys 2011: “Case Study Methods for Sustainability Research” in Franklin, A and Blyton, P (eds) Researching Sustainability: A Guide to Social Science Methods, Engagement and […]
Friday September 30th, 2011

HLB Arbeidsrapport nr 1, 2011: Nytt liv i gamle løer?

HLB gjennomfører ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram “Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Programmet skal produsera kunnskap om […]
Friday September 30th, 2011

Den skapande forskaren. Teoretiske, metodiske og strategiske fundament for ei utviklingsretta forskarrolle.

Samfunnsforskaren både kan og bør verta ein meir aktiv aktør i utviklingsprosessar, seier HLB-rektor Dag Jørund Lønning i den nye boka Den skapande forskaren. Teoretiske, metodiske […]
Friday March 11th, 2011

Nyskaparen og ressursgrunnlaget. Om å få auga på ressursane rundt seg.

Ei gruppe av HLB sine studentar innan årsstudiet i Nyskaping og bachelorstudiet i Bygdeutvikling har skreve eit spennande notat om ressursgrunnlaget for nyskaping i bygdesamfunn. Bakke, […]
Tuesday February 8th, 2011

Å verdiskapa eller bli verdiskapt?

Rektor ved HLB Dag Jørund Lønning hadde ein kronikk i Bergens Tidende 06.02.11 om verdiskaping i bygdesamfunn.
Tuesday April 20th, 2010

Fellesskapsturisme. Reiseliv som kjelde til lokal utvikling.

HLB lanserer ny modell for bygdeturisme Korleis kan reiseliv gjerast til vekstnæring i bygde-Noreg? HLB sin nye forskingsrapport Fellesskapsturisme.  Reiseliv som kjelde til lokal utvikling. Dømet […]