Nyheter – HLB
Wednesday March 13th, 2019

Join our network for regenerative agriculture

With the launch of the 2nd Book of Soils, HLB will be working to build a network for regenerative agriculture. The network will be a hub […]
Wednesday January 23rd, 2019

(Norsk) Turning tradition into Futures

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Tuesday December 4th, 2018

(Norsk) Barn i Landbruket – Barnearbeid eller rekrutterings- og helsetiltak?

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Wednesday September 5th, 2018

Kva er eit regionsenter

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Tuesday September 4th, 2018

(Norsk) Nyskaping, naturnært og lokalmat i fokus på HLB i dag: Stort besøk fra Bjørnefjorden matkultur

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Monday June 18th, 2018

(Norsk) Sju nye bachelorkandidater med unik utviklingskompetanse!

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday June 7th, 2018

(Norsk) Ser på nye muligheter for hesteturisme i Sverige

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Tuesday May 22nd, 2018

(Norsk) HLB bidrar til å styrke høyere utdanning innen grønn omsorg (social farming) i Erasmus+-prosjekt

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday April 19th, 2018

(Norsk) Å læra verda å fø seg sjølv

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Tuesday March 20th, 2018

(Norsk) Hurra! Maria Almli nominert til Årets bygdeprofil

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday March 15th, 2018

(Norsk) Årsmøtet vel blåst! HLB retter blikket mot utviklingsmuligheter rundt naturnær matproduksjon

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday February 8th, 2018

(Norsk) Konsument eller borgar? Grüne Woche og kampen om framtidslandbruket

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Monday January 8th, 2018

(Norsk) Landbrukspolitikken undergrev verdsarvstatusen til fjordane. Tid for landskapspolitikk a la Sveits?

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Tuesday December 12th, 2017

(Norsk) Lokal mat: Stort behov for nyorientering

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Friday November 24th, 2017

Kunnskapen som snur om på d

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday November 2nd, 2017

(Norsk) Oppstart av Inn på Tunet-fagkurs i slutten av november

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Monday October 23rd, 2017

(Norsk) Korleis kan norsk vilt gje meir næringsutvikling?

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Tuesday October 17th, 2017

(Norsk) Den nye grøne revolusjonen er i gang

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Wednesday September 27th, 2017

(Norsk) Eit forsvar for klimautskjelte beitedyr

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday July 27th, 2017

(Norsk) Landbruket treng heilt nye tankar og heilt nye grep

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Thursday July 20th, 2017

(Norsk) Den nye grøne revolusjonen: Mot det høgproduktive og klimapositive framtidslandbruket – UTSOLGT

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Monday June 19th, 2017

(Norsk) Verdiskapingspotensialet bør avgjera kvar Landbruksdirektoratet skal liggja

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Tuesday June 13th, 2017

(Norsk) HLB flyttar til jærhovudstaden Bryne

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Friday June 9th, 2017

Jordboka ute til hausten

Jordboka, den første populærvitskaplege bok på norsk om det mangfaldige livet i matjorda, kjem like over sommaren. Professor Dag Jørund Lønning har reist land og strand […]
Monday April 3rd, 2017

Sjefsredaktør for nytt fagtidsskrift

Rektor ved HLB, professor Dag Jørund Lønning, er utnemnt til sjefsredaktør for det nystarta fagtidsskriftet Journal of Agricultural and Rural Research (JARR). Tidsskriftet har forankring ved […]
Monday June 13th, 2016

Gratulerer til nye bachelorkandidater!

Seks nye bachelorkandidater presenterte bacheloroppgavene sine 10 juni. Dette er Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) sitt sjette kull med bachelorkandidater i nyskaping og samfunnsutvikling (tidligere: […]
Monday May 9th, 2016

Kenya sin ambassadør besøkte HLB

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling var måndag 9. mai vertskap for den kenyanske ambassadøren til Skandinavia, dr. Joe Sang. Tema for møtet var samarbeidsmoglegheiter mellom HLB […]
Friday February 26th, 2016

– Ei stor, stor ære!

Professor Dag Jørund Lønning, rektor ved HLB, er kåra til Årets bygdeprofil i Norge. Årets bygdeprofil er Bygde-Norge sin heiderspris. Den har vore utdelt kvart år […]
Tuesday February 2nd, 2016

Lønning nominert til Årets norske bygdeprofil

Rektor ved HLB, professor Dag Jørund Lønning, er nominert til heiderstittelen Årets bygdeprofil i Norge. Prisen har vore delt ut kvart år sidan 2004, og det […]
Thursday September 17th, 2015

HLB opnar ny avdeling i Nord-Norge

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) opnar ny Nordavdeling. Den høgtidelege opninga skjer torsdag 24 september. Både Stortinget og det offisielle Nordland er representerte. Avdelingskontoret ligg […]