(Norsk) Årsmøtet vel blåst! HLB retter blikket mot utviklingsmuligheter rundt naturnær matproduksjon – HLB