HLB – Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Front Page

Den vesle høgskulen mot straumen

Nyheter

Tuesday October 17th, 2017

(Norsk) Den nye grøne revolusjonen er i gang

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.
Wednesday September 27th, 2017

(Norsk) Eit forsvar for klimautskjelte beitedyr

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.

Kunnskapssenter for
livskraftige lokalsamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. HLB tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og samfunnsutvikling.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygde- og (tett)stadutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar..

Les mer om oss