Dag Jørund Lønning med ein neve matjord redusert – HLB