Dag Jørund Lønning om det leikande barnet i molda – HLB