Dag Jørund Lønning på web-TV: Menneske som ressurs for næringsutvikling – HLB