HLB Notat og Arbeidsrapport – HLB
desember 4, 2018

Barn i landbruket

Rapporten er skrevet av prosjektleder og HLB-forsker Maria Almli. Forprosjektet har vært finansiert av Steigen og Nordland Bondelag, Nordland fylkeskommune og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. […]
mars 14, 2018

Verdiskaping i ei lakseelv. Ei gjennomgang av no-situasjonen og potensialet i Bjerkreimselva

Verdiskaping i ei lakseelv. Ei gjennomgang av no-situasjonen og potensialet i Bjerkreimselva Olav Eggebø HLB Arbeidsrapport 2, 2018 Last ned
oktober 23, 2017

Korleis kan norsk vilt gje meir næringsutvikling?

HLB har gjennomført eit forprosjekt om næringsutvikling basert på viltkjøt. Oppdragsgjevar har vore Norges Jeger og Fiskerforbund. Prosjektleiar for oppdraget har vore seniorforskar Johan Barstad. Rapporten […]
april 30, 2015

Jærsmiå. Prinsipp for nyskapande og berekraftig arealforvalting i jærregionen.

Jærsmiå. Prinsipp for nyskapande og berekraftig arealforvalting i jærregionen. Dag Jørund Lønning (redaktør) HLB Arbeidsrapport 3, 2015 Last ned
februar 23, 2015

Evans, Rhys: Hest som næring i Sandnes.

Hest som næring i Sandnes Kunnskapsgrunnlag for planlegging og strategiutvikling Rhys Evans HLB Arbeidsrapport 1, 2015 Hest i Sandnes
desember 8, 2014

Evaluering av bruken av næringsfond i Skjåk

Evalueringsrapporten er skriven av Håvard Teigen og Eli Janette Fosso Last ned
juli 22, 2014

Bøndene er misnøgde med brannvarslingsutstyret

«Piper og maser støtt.» «Vi har koblet det ut!» Brukarerfaringar med brannvarslingsanlegg i landbruket Olav Eggebø HLB Arbeidsrapport 2, 2014 Last ned
mars 31, 2014

Organisasjonsevaluering av Jæren Vannområde – Aksjon Jærvassdrag

Johan Barstad, 2014: Jæren Vannområde. Ei organisasjonsevaluering. HLB Arbeidsrappport 1, 2014. Last ned
oktober 31, 2013

Med Liv og Lyst – lokalsamfunnsutvikling i Hordaland

Arbeidsrapporten MedLivogLyst summerer opp erfaringar med lokalsamfunnsutviklingsarbeid i kommunane i Hordaland. Rapporten er skriven av førsteamanuensis Eli Janette Fosso på oppdrag frå Distriktssenteret. Last ned
oktober 8, 2013

Byfolk om bønder. Kan landbruket gje Sandnes ein unik byidentitet?

HLB Arbeidsrapport nr 2, 103. Første delrapport i fou-prosjektet «Landbruksbyen Sandnes». Last ned
mai 16, 2013

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling? HLB Arbeidsrapport 1, 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet «Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner». Mange […]
mai 16, 2013

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling? HLB Arbeidsrapport 1, 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet «Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner». Mange […]
april 10, 2012

Kva er eigentleg Jæren? HLB Arbeidsrapport nr 1, 2012

I denne arbeidsrapporten presenterest resultatet frå ei landsomfattande undersøking om holdningar og assosiasjonar til Jæren, landbruk, jordvern og landskapskonfliktar. Arbeidsrapporten er del av HLB sitt fou-prosjekt […]
september 30, 2011

HLB Arbeidsrapport nr 1, 2011: Nytt liv i gamle løer?

HLB gjennomfører ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram «Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner». Programmet skal produsera kunnskap om […]
mars 11, 2011

Nyskaparen og ressursgrunnlaget. Om å få auga på ressursane rundt seg.

Ei gruppe av HLB sine studentar innan årsstudiet i Nyskaping og bachelorstudiet i Bygdeutvikling har skreve eit spennande notat om ressursgrunnlaget for nyskaping i bygdesamfunn. Bakke, […]