Byfolk om bønder. Kan landbruket gje Sandnes ein unik byidentitet? – HLB