english

DSC 4719- Den beste måten å styrka jordvernet på, er å verta langt tydelegare på samfunnsnytte over tid, sa professor Dag Jørund Lønning då han la fram resultata frå dialogarbeidet i Prosjekt Makebytte.

Forslaga frå det HLB-leia dialogutvalet vil gjera det betydeleg vanskelegare å byggja ned god matjord.

Samtidig skal ein og sikra landbruksinteressene i dei tilfelle der matjord blir bygd ned. Erklæringa inneheld difor detaljerte rekkefølgekrav til utbyggar, samt forslag om regional jordbank og regionalt utviklingsfond for landbruket.

 

Les mer …

LandbrukslandskapSkal nedbygging av matjord i det heile vera mogleg? Kva krav skal stillast til utbyggar?

I det HLB-leia Prosjekt Makebytte møtest ulike arealinteressentar i jærregionen til verdiskapande dialog om forholdet mellom jordvern og andre samfunnsinteresser.

Les mer …

Pressemelding lokal matI den nye rapporten Lokal mat for lokal utvikling, ser professor Dag Jørund Lønning og seniorforskar Johan Barstad frå HLB nærare på forholdet mellom lokal mat og verdiskaping i distrikta.

Produktmangfaldet er stadig aukande i Noreg, men kvifor er lokal mat framleis så lite synleg både blant dei store aktørane i reiselivet og i matbutikken på hjørnet?

Les mer …

Besøk fra Litauen

HLB har de siste årene hatt utviklingsorientert prosjektsamarbeid i både Litauen og Tsjekkia. Prosjektene har vært støttet med EØS-midler. Nylig besøkte delegasjoner fra disse to landene Særheim for å evaluere avsluttede prosjektet og diskutere videre samarbeid.

Les mer …

BA2016 kandidatarSeks nye bachelorkandidater presenterte bacheloroppgavene sine 10 juni. Dette er Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) sitt sjette kull med bachelorkandidater i nyskaping og samfunnsutvikling (tidligere: BA bygdeutvikling).

Les mer …

BAC 1136 litenHøgskulen for landbruk og bygdeutvikling var måndag 9. mai vertskap for den kenyanske ambassadøren til Skandinavia, dr. Joe Sang.

Tema for møtet var samarbeidsmoglegheiter mellom HLB og kenyanske institusjonar.  

Les mer …

Årets bygdeprofilProfessor Dag Jørund Lønning, rektor ved HLB, er kåra til Årets bygdeprofil i Norge.

Årets bygdeprofil er Bygde-Norge sin heiderspris. Den har vore utdelt kvart år sidan 2004.

Tidlegare vinnarar er mellom andre Odd Nordstoga, Therese Johaug, Danskompaniet Frikar, Oddgeir Bruaset og Yasmin Syed.

Les mer …

Møre og Romsdal våpen.svgHøgskulen for landbruk og bygdeutvikling leiar arbeidet med å laga eigen strategi for lokalmat og reiseliv i Møre og Romsdal.

Både blå og grøn sektor skal koplast på i ei storsatsing som er nyskapande og unik i norsk samanheng. Arbeidet startar på nyåret.

Les mer …

Barn i landbruketHvorfor deltar barn mindre på gårdene nå enn før? Hvilke konsekvenser har det? Er det ønskelig? Hva gjør barna når de er med i arbeidet på gården? Hva ønsker de å gjøre, og hvordan kan vi legge til rette for det?

Dette er spørsmål HLB nå tar tak i ved å igangsette forskningsprosjekt omkring temaet Barn i landbruket.

Les mer …

Side 1 av 3

Kunnskapssenter for livskraftige lokalsamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr  fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. HLB tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og samfunnsutvikling.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygde- og (tett)stadutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar.

HLB er del av kompetansesenteret Rogaland Landbrukspark SA på Jæren.Høgskulen er organisert som eit samvirkelag, og er eigd av regionale forvaltingsaktørar samt bedrifter og organisasjonar i landbruket, lokalt og regionalt. HLB skal vera ein leiande kunnskapsleverandør for levande og livskraftige lokalsamfunn.

HLB på FacebookUtviklingskompetanse

Framtida vert skapt gjennom aktiv handling. Dette er spesielt viktig i ei verd i rask endring. Eit studium ved HLB gjev deg grunnleggjande utviklingskompetanse. Du lærer sjølvutvikling, du lærer å sjå med nye auge på ressursane rundt deg, du lærer vidareutvikling av eksisterande bedrift eller etablering av ny, og du lærer også å bli ein meir aktiv utviklar og pådrivar i forhold til dine sosiale, kulturelle og økonomiske omgivnader.

Utviklingsorientering pregar heile HLB si verksemd, frå undervisning til forsking og utvikling. Utviklingskompetanse er eit overordna læremål for høgskulen og for vår bachelorutdanning. Det er beskrive under kvart einskild studietilbod korleis ein oppfattar og nyttar dette læremålet. 

Samlingsbaserte studiar

Studiane ved HLB er samlingsbaserte. Det er korte, intensive samlingar mellom september og april/mai.

HLB samarbeider med Studiesenteret. Dette gjer høgskulen tilgjengeleg for studentar frå heile landet, og ein kan bu heime medan ein studerer ved HLB. Kombinasjon med arbeid går og heilt fint. 

Studiane kan gjennomførast på heiltid eller deltid. 

Prisane varierer mellom dei ulike modulane. Sjå dei enkelte fagsidene for informasjon.

Alle studiar er godkjende for lån/stipend i Lånekassen.

 

Siste Publikasjonar

Kontaktdetaljar

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Postvegen 213
4353 Klepp stasjon

Telefon: 51 79 94 00
Telefaks: 51 79 94 01

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.hlb.no

visjon