HLB – Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Framsida

Menneske og natur på same lag 

Den Nye Grøne Revolusjonen del 2

Bryne 15-16 mars, 2019

Informasjon og billettar

Høgskulen mot straumen

Nyheiter

januar 23, 2019

Turning tradition into Futures

Can future development – both societal and economic profit from including knowledge of cultural heritage into present-day projects and innovations. We at HLB think so, and […]
desember 4, 2018

Barn i Landbruket – Barnearbeid eller rekrutterings- og helsetiltak?

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ute med ny rapport om barn i landbruket. Rapporten er skrevet av prosjektleder og HLB-forsker Maria Almli. Forprosjektet Barn […]

Kunnskapssenter for
livskraftige lokalsamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. HLB tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og samfunnsutvikling.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygde- og (tett)stadutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar..

Les meir om oss