HLB – Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Framsida

Den vesle høgskulen mot straumen

Nyheiter

juli 20, 2017

Den nye grøne revolusjonen: Mot det høgproduktive og klimapositive framtidslandbruket

Topp internasjonale namn innleiar i Storstova på Bryne på Verdas Matvaredag 16. oktober 2017! HLB inviterer til stort lanseringsseminar for professor Dag Jørund Lønning si Jordboka. […]
juni 19, 2017

Verdiskapingspotensialet bør avgjera kvar Landbruksdirektoratet skal liggja

Det å flytta statlege arbeidsplassar ut frå Oslo kan gje ein betydeleg verdiskapingseffekt, skriv ei forskargruppe frå HLB i  rapporten «Kvifor Landbruksdirektoratet bør bli eit verdiskapingsdirektorat». […]

Kunnskapssenter for
livskraftige lokalsamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. HLB tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og samfunnsutvikling.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygde- og (tett)stadutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar..

Les meir om oss