HLB – Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Framsida

Menneske og natur på same lag 

Den Nye Grøne Revolusjonen del 2

Bryne 15-16 mars, 2019

Informasjon og billettar

Høgskulen mot straumen

Nyheiter

november 29, 2019

Arealkrevjande utbyggingar som miljø- og samfunnspilotar?

Akselererande klimaendringar og katastrofale naturmangfalds- og matjordstap tvingar oss alle til å tenkja nytt. Dette gjeld også i planlegging og gjennomføring av arealkrevjande utbyggingar. Negative miljøpåverknader […]
mars 13, 2019

Bli med i nettverk for regenerativt landbruk

I samband med lansering av Jordboka II ønskjer HLB å ta initiativ til å opprette eit nettverk rundt regenerativt/naturnært landbruk. Her vil me dele informasjon om […]

Kunnskapssenter for
livskraftige lokalsamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. HLB tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og samfunnsutvikling.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygde- og (tett)stadutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar..

Les meir om oss